Tartu Tamme Gümnaasiumi 10. ja 11. klasside õpilastele korraldatakse iga õppeaasta viimasel nädalal praktika nädal, mille ühe osana on juba teist aastat toimumas infotehnoloogia ning tehnoloogia suuna õpilastele häkaton.
Kuigi tegevus algab juba esmaspäevast, siis koolimajas toimuv häkaton leiab aset 6. juuni hommikust järgmise hommikuni ehk 24 tundi mõtete ragistamist ja ideede realiseerimist. Õpilased tulevad kokku, olles eelnevalt uurinud erinevaid võimalusi ja pannud kirja mõtteid, kuid põhiline tegevus toimub siiski koolimajas kohapeal. Häkaton annab neile võimaluse panna proovile oma teadmisi füüsikas, matemaatikas ja paljudes muudes ainetes, nad saavad ennast arendada grupitöös koolikaaslastega ja otsida enda seest tehnika-alase nutikuse. 
Võrreldes kutsekoolidega on gümnaasiumites praktilise tegevuse osakaal peaaegu, et olematu. Lisaks praktikanädalale on meil ka igale suunale vastavad praktikumid õppeaasta vältel. Oleme kindlad, et Tartu Tamme Gümnaasium võiks olla eeskujuks ka teistele koolidele ja just häkaton võiks olla selle alustalaks.